Fritz Kinzel
7. Dan Allkampf-Jitsu
6. Dan Jiu-Jitsu
2. Dan Bo-Jitsu
1. Dan Ju-Jutsu
7. Kyu Judo
3. Dan Aerokick-Karate

Geboren: 1968

Allkampf seit: 1985

Trainer seit: 1991

Andreas Eisele
6. Dan Allkampf-Jitsu
1. Dan Kickboxen
3. Dan Aerokick-Karate
9. Grad Taekwondo
8. Grad Bo-Jitsu

Geboren: 1981

Allkampf seit: 1992

Trainer seit: 1998

Bernd Bigelmayr
5. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren:

Allkampf seit:

Trainer seit:

Dr. Bernd Reitz
4. Dan Allkampf-Jitsu
1. Dan Jiu-Jitsu
1. Kyu Bo-Jitsu

Geboren: 1964

Allkampf seit: 2000

Trainer seit: 2013

Simon Felix
4. Dan Allkampf-Jitsu
1. Dan Kickboxen

Geboren: 1994

Allkampf seit: 2000

Trainer seit: 2009

Ines Reitz
4. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1991

Allkampf seit: 2001

Trainer seit: 2009

Veronika Mayer
4. Grad Allkampf-Jitsu

Geboren: 2001

Allkampf seit: 2010

Trainer seit: 2015

Michael Schaper
2. Grad Allkampf-Jitsu

Geboren: 1989

Allkampf seit: 2008

Trainer seit: 2013

Karin Seitel
1. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1984

Allkampf seit: 2005

Trainer seit: 2014

Matthias Kranz
1. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1995

Allkampf seit: 2009

Trainer seit: 2017

Anton Dippold
1. Dan Allkampf Jitsu

Geboren: 1959

Allkampf seit: 2010

Trainer seit: 2015

 

Katja Haid
1. Dan Allkampf-Jitsu
1. Kup Aerokick – Karate
6. Kyu Kickboxen

Geboren: 1992

Allkampf seit: 2010

Trainer seit: 2016

Matthias Fels
6. Grad Allkampf-Jitsu
2. Kyu Jiu-Jitsu
7. Kyu Judo
1. Kyu Bo-Jitsu

Geboren: 1980

Allkampf seit: 2012

Trainer seit: 2016

Larissa Kinzel
6. Grad Allkampf-Jitsu

Geboren: 2000

Allkampf seit: 2005

Trainer seit: 2016

Miriam Camenzuli
1. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1999

Allkampf seit: 2008

Trainer seit: 2015

Patrick Wellner
1. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1999

Allkampf seit: 2008

Trainer seit: 2017

Franziska Schimming
2. Dan Allkampf Jitsu

Geboren: 2001

Allkampf seit: 2009

Trainer seit: 2016

Amelie Krautsieder
1. Dan Allkampf Jitsu

Geboren: 2001

Allkampf seit: 2009

Trainer seit: 2015

Fabian Voigt
2. Grad Allkampf Jitsu

Geboren: 2001

Allkampf seit: 2013

Trainer seit: 2017

Lukas Engelmann
4. Grad Allkampf Jitsu
5. Kyu Bo Jitsu

Geboren: 2004

Allkampf seit: 2015

Trainer seit: 2019

Christian Blaha
3. Dan Allkampf Jitsu

Geboren: 1979

Allkampf seit: 1988

Trainer seit: 2021

Sara Keller
1. Kup Aerokick Karate

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2018

Hannah Heinz
6. Grad Allkampf Jitsu

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2021

Clarissa Harnisch

Geboren: 2005

Allkampf seit: 2013

Trainer seit: 2021

Daniel Kovba

Geboren: 2005

Allkampf seit: 2013

Trainer seit: 2019

Sabrina Hus
5. Grad Allkampf Jitsu

Geboren: 2009

Allkampf seit: 2016

Trainer seit: 2021

Til Linse
4. Grad Allkampf Jitsu

Geboren:

Allkampf seit:

Trainer seit: 2022

Anika Hertle
7. Grad Allkampf Jitsu

Geboren:

Allkampf seit:

Trainer seit: 2022

Carina Unsin
4. Grad Allkampf Jitsu

Geboren:

Allkampf seit:

Trainer seit: 2022

Jasmin Ellenrieder

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2023

Jakob Wiedenmann

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2024

Lucy König

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2023

Julia Endres

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2024

Noah Lembert

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2023

Steinbacher Fabian

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2024

Lena Rubik

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2023

Anna Rubik

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2024