Fritz Kinzel
7. Dan Allkampf-Jitsu
6. Dan Jiu-Jitsu
2. Dan Bo-Jitsu
1. Dan Ju-Jutsu
7. Kyu Judo
3. Dan Aerokick-Karate

Geboren: 1968

Allkampf seit: 1985

Trainer seit: 1991

Andreas Eisele
5. Dan Allkampf-Jitsu
1. Dan Kickboxen
3. Dan Aerokick-Karate
9. Grad Taekwondo
8. Grad Bo-Jitsu

Geboren: 1981

Allkampf seit: 1992

Trainer seit: 1998

Bernd Bigelmayr
4. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren:

Allkampf seit:

Trainer seit:

Bernd Reitz
3. Dan Allkampf-Jitsu
1. Dan Jiu-Jitsu
3. Kyu Bo-Jitsu

Geboren: 1964

Allkampf seit: 2000

Trainer seit: 2013

Simon Felix
4. Dan Allkampf-Jitsu
1. Dan Kickboxen

Geboren: 1994

Allkampf seit: 2000

Trainer seit: 2009

Ines Reitz
4. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1991

Allkampf seit: 2001

Trainer seit: 2009

Melina Kisters
2. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1996

Allkampf seit: 2003

Trainer seit: 2014

Michael Schaper
2. Grad Allkampf-Jitsu

Geboren:

Allkampf seit:

Trainer seit:

Karin Seitel
1. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1984

Allkampf seit: 2005

Trainer seit: 2014

Matthias Kranz
1. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1995

Allkampf seit: 2009

Trainer seit: 2015

Markus Kranz
1. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1997

Allkampf seit: 2009

Trainer seit: 2015

Jan Schulz
1. Dan Allkampf-Jitsu
4. Kyu Jiu-Jitsu

Geboren: 1978

Allkampf seit: 2012

Trainer seit: 2016

Matthias Fels
6. Grad Allkampf-Jitsu
2. Kyu Jiu-Jitsu
7. Kyu Judo
7. Kyu Bo-Jitsu

Geboren: 1980

Allkampf seit: 2012

Trainer seit: 2016

Katja Haid
1. Kup Aerokick – Karate
9. Grad Allkampf-Jitsu
6. Kyu Kickboxen

Geboren: 1992

Allkampf seit: 2010

Trainer seit: 2016

Jakob Wiedemann
2. Grad Allkampf-Jitsu

Geboren: 1998

Allkampf seit: 2006

Trainer seit: 2014

Larissa Kinzel
6. Grad Allkampf-Jitsu

Geboren: 2000

Allkampf seit: 2005

Trainer seit: 2016

Veronika Mayer
4. Grad Allkampf-Jitsu

Geboren: 2001

Allkampf seit: 2010

Trainer seit: 2015

Lea Scheufler
1. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1998

Allkampf seit: 2006

Trainer seit: 2015

Miriam Wollenhaupt
1. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1999

Allkampf seit: 2008

Trainer seit: 2015

Patrick Wellner
1. Dan Allkampf-Jitsu

Geboren: 1999

Allkampf seit: 2008

Trainer seit: 2017

Anton Dippold
1. Dan Allkampf Jitsu

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2016

 

Niklas Hülsken
2. Grad Allkampf-Jitsu

Geboren: 1996

Allkampf seit: 2005 

Trainer seit: 2016

Franziska Schimming
1. Dan Allkampf Jitsu

Geboren: 2001

Allkampf seit: 2009

Trainer seit: 2016

Amelie Krautsieder
1. Dan Allkampf Jitsu

Geboren: 2001

Allkampf seit: 2009

Trainer seit: 2015

Manuela Maurer
 

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit:

 

Gianluca Pompameo
 

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit:

 

Fabian Voigt
4. Grad Allkampf Jitsu

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2017

Lukas Engelmann
5. Grad Allkampf Jitsu
6. Kyu Bo Jitsu

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2019

Katja Vetterl
1. Grad Allkampf Jitsu

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2018

Maximilian Voigt
3. Grad Allkampf Jitsu

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2019

Christian Blaha
3. Dan Allkampf Jitsu

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2019

Ian Desy
5. Grad Allkampf Jitsu

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2019

Marvin Bayer
5. Grad Allkampf Jitsu

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2019

Sara Keller
1. Kup Aerokick Karate

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2018

Elena Schinzel
3. Grad Allkampf Jitsu

Geboren: 

Allkampf seit:

Trainer seit: 2019